« Avaleht / Ettevõttest

Insero: Ideedest lahendusteni alates 2012

  

Insero

Insero OÜ alustas oma tegevust 2012 aastal jooniste digitaliseerimise ning lihtsamate projekteerimistöödega.

2013 a. suvel taotlesime EAS’i Starditoetust, et soetada keerukamaks projekteerimiseks tarviliku rakendustarkvara Solidworksi litsents. 

Projekteerimisvõimekuse kasvamise tulemusena kasvasid tööde mahud ning keerukus ja suurenes ekspordi osakaal Skandinaaviasse. Järgnevatel aastatel on pidevalt suurenenud kollektiiv ning laiemalt on kasutusele võetud rakendustarkvara Autodesk Inventor.

2017. aastal tegime suuremamahulise investeeringu ja soetasime Faro Focus S 70 laserskanneri, koos vajaliku rakendustarkvaraga.

2021. aastal kolisime oma kontori Kadaka ärimaja 8. korrusele, kus meil täna on kasutusel 470 m2 kontoripind.

Insero OÜ igapäeva töö on viidud vastavusse kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015; keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015; töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi 45001:2018 ja NATO AQAP 2110:2016 standardi nõuetega. Peale edukat auditit on Bureau Veritas Eesti OÜ väljastanud 1. novembril 2017 meile vastavussertifikaadid.
NATO AQAP 2110 defineerib kvaliteeditagamise nõuded projekteerimisele, arendamisele ning tootmisele.

Jätkusuutlikkus

Inseros usume, et vastutustundlik äritegevus on jätkusuutlik äri. Järgime  juhtpõhimõtteid nii ettevõtte sisestes protsessides, kui ka projekteeritud lahenduste loomisel.

Keskkonnahoid - Oleme kaardistanud ja viinud läbi mitmeid muudatusi oma igapäeva töös, et vähendada oma keskkonna jalajälge. Alustades paberi- ja muude pisivahendite kulu vähendamisest ja lõpetades kontori valgustite väljavahetamisega LED valgustite vastu - kokku 157 valgustit ja pirni. Samuti eelistame lahenduste projekteerimisel materjalide optimeeritud kasutamist ja ümbertöödeldavust. Insero toimimine on vastavuses  keskkonnajuhtimissüsteemi standardiga ISO 14001:2015.

Sotsiaalne vastutus - Oleme läbi aastate toetuanud mitmeid erinevaid algatusi ja üritusi. Nende seas: Tudengivormel, Merkuur, SA Tartu Lastehaigla, CADrina ning samuti mitmeid inseneeria valdkonna võistlusi. Võtame aktiivselt sõna hariduse teemadel ning osaleme erinevates töörühmades. Insero toimimine on vastavuses   töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardiga ISO 14001:2015.

Juhtimine - Väärtustame juhtimises eetilisi ja võrdse kohtlemise printsiipe ning meie juhtimissüsteem on viidud vastvavusse kvaliteedijuhtimissüsteemi standarditega ISO 9001:2015 ja NATO AQAP 2110:2016 standardiga. Need sätestavad kvaliteeditagamise nõuded projekteerimisele, arendamisele ning projektijuhtimisele.

 
TIIM

Meie inimesed

VESTLEME LÄHEMALT

Kui sul on projekt või idee, millele soovid teostust ning soovid meiega seda arutada, siis võta meiega ühendust ning aitame kindlasti kaasa mõelda.