— Teenused

MASINAEHITUSLIK PROJEKTEERIMINE

Insero OÜ peamiseks tegevuseks on masinaehitusliku projekteerimisteenuse pakkumine, kus teostame erinevatele masinatele ja seadmetele insener- tehnilisi lahendusi ja projekteermist.

Vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele töötame välja konseptsiooni, millele teostame projekti, mudeleid ja joonised.

Projekteerime järgmisi seadmeid ja süsteeme:

Protsessiseadmed ja nende osad
 Konveierid ja transportsüsteemid
 Tugikonstruktsioonid ja platvormid
 Tootmisabivahendid ja rakised
 Tootmisseadmed ja liinid
 Komplekteerimisseaded
 Etikettimis- ja markeerimisseadmed
 Sorteerimissüsteemid
 Etteandesüsteemid

TOOTEARENDUS JA PROTOTÜÜPIMINE

Tootearenduses saab välja tuua viis etappi, mida pakume teenusena, kas koos või eraldi:

 Konseptsiooni loomine
Disainimine
Arendus
Prototüüpimine
Ettevalmistus seeriatootmiseks

Tegeleme nii uute toodete väljatöötamisega kui ka olemasolevate toodete täiustamisega.

ELEKTROONIKA KORPUSTE PROJEKTEERIMINE

Ettevõte tegeleb metallist ja plastist elektroonika korpuste projekteerimisega.

Plastikust elektroonika korpuste puhul saame protsessi jagada 7 etapiks:
1. Kaardistame idee ning loome selle põhjal eskiisi (CAD).
2. Valime sobiliku lahenduse ning teeme antud parameetrite järgi 3D- modelleerimise.
3. Madalama kvaliteediga 3D print – paralleelselt modelleerimisega prinditakse välja erinevad disaini lahendused, mille abil on parem hinnata funktsionaalsust ja mastaape.
4. Kõrge kvaliteediga 3D print – plastikkorpuste puhul kasutame ka kõrge kvaliteediga printimist, pinnatöötlus annab lõpptootele lähedase tulemuse ning selline print on kõlbulik
lahenduse testimiseks toote sihtgrupiga.
5. Silikoonvormimine – lisaks lõpptoote välimusele tagab silikoonvormimine ka lõpptoote materjali füüsikalised omadused.
6. Protoseeria – ühe silikoonvormi tootlikus on kuni 25 detaili ning nende kvaliteet on piisav prooviseeria tootmiseks.
7. Seeriatootmine – Soovi korral ahendame toote valmistamist survevalu, kui ka silikoonvormimise meetodil.

Metallist korpuste puhul alustame samuti idee kaardistamisest, eskiisi loomisest (CAD) ja 3D- modelleerimisest.

Eelmainitud protsessidele järgneb:
1. Vajadusel madalama kvaliteediga 3D- printimine. Prinditud prototüübi puhul on hea hinnata vajalikke parameetreid: funktsionaalsust, kasutajasõbralikkust, esteetilisust ja
toote valmistamise lihtsust.
2. Prototüüp/ väikeseeria – vahendame prototüübi valmistamist mitmete tootmisettevõtete vahel, kellega omame eelnevat koostööd.
3. Seeriatootmine – prototüübi sobimisel vahendame soovi korral seeria tootmist.

MUUD TEENUSED

Lisaks pakume:

  • Konsultatsioone
  • Tugevusarvutusi (FEM)
  • Tootmise planeerimist ja optimeerimist
  • Jooniste digitaliseerimist
  • Tehnoloogia valikut vastavalt toote parameetritele
  • 3D skaneerimist

 

insero-teenused