— Teenused

Masinaehitus projekteerimisteenused

  • Masinaehituslik projekteerimine

Protsessiseadmed ja nende osad, konveierid, puhastusliinid, tugikonstruktsioonid ja platvormid seadmetele, peenmehaanika detailid, mahutid, rakised jne.

  • Jooniste ja detailide digitaliseerimine

Konstrueerime vanade jooniste, eskiiside, visandite, detailide põhjal uue mudeli, viime vajadusel sisse muudatusi ning väljastame korrektselt vormistatud joonised.

  • Jooniste ettevalmistamine tootmisele

Valmistame ette tootmisele tööjooniseid (sh. lõikefailid) üldjooniste põhjal tagamaks optimeeritud materjali ja aja kasutuse valmistavale ettevõttele.

 

insero-teenused