— Elektroonika korpuste projekteerimine

Ettevõte tegeleb metallist ja plastist elektroonika korpuste projekteerimisega:

Plastikust elektroonika korpuste puhul saame protsessi jagada 7 etapiks:

  1. Kaardistame idee ning loome selle põhjal eskiisi (CAD).
  2. Valime sobiliku lahenduse ning teeme antud parameetrite järgi 3D-modelleerimise.
  3. Madalama kvaliteediga 3D print – Paralleelselt modelleerimisega prinditakse välja erinevad disaini lahendused, mille abil on parem hinnata funktsionaalsust ja mastaape.
  4. Kõrge kvaliteediga 3D print – Plastikkorpuste puhul kasutame ka kõrge kvaliteediga printimist,  pinnatöötlus annab lõpptootele lähedase tulemuse ning selline print on kõlbulik lahenduse testimiseks toote sihtgrupiga.
  5. Silikoonvormimine – Lisaks lõpptoote välimusele tagab silikoonvormimine ka lõpptoote materjali füüsikalised omadused.
  6. Protoseeria – Ühe silikoonvormi tootlikus on kuni 25 detaili ning nende kvaliteet on piisav prooviseeria tootmiseks.
  7.  Seeriatootmine – Soovi korral vahendame toote valmistamist survevalu kui ka silikoonvormimise meetodil.

Ettevõte tegeleb ka metallist elektroonika korpuste projekteerimisega. Metallist korpuste puhul alustame samuti idee kaardistamisest, eskiisi loomisest (CAD) ja 3D-modelleerimisest.

Eelmainitud protsessidele järgneb:

  1. Vajadusel madalama kvaliteediga 3D-printimine. Prinditud prototüübi puhul on hea hinnata vajalike parameetreid: funktsionaalsust, kasutajasõbralikkust, esteetilisust ja toote valmistamise lihtsust.
  2. Prototüüp/väikeseeria – Vahendame prototüübi valmistamist mitmete tootmisettevõtete vahel, kellega omame eelnevat koostööd.
  3. Seeriatootmine – Prototüübi sobimisel vahendame soovi korral seeria tootmist.